Deliorman Edebiyat Derneği toplantısı

Deliorman Edebiyat Derneği, 13 Nisan 2012, Cuma günü, saat 18.00'de
Şumnu Kültür Evi Derneği'nde senelik toplantısı düzenledi. Toplantıya
Razgrad, Silistre, Şumen, Varna'nın şehir ve köylerinden üye olan
yazar, şair, müzisyen, saz ustaları katıldı. Arzu Bayram, Hikmet
Mehmet, Mecnun Demir, Emine Osman, Azize Üzeir, Kezban Mustafa,
Renginar Hacıoğlu ve Ali Raşit gibi aydın kişi, öğretmen ve
edebiyatseverler misafir oldu. Gündemi üç noktadan ibaretti.
Toplantı gündeminde birinci madde olan , dernek çalışmaların derleme
konusunu Kladenets köyü Muhtarı, şair ve Deliorman Edebiyat Derneği
Başkanı Hasan Üzeyir tarafından yapılırken 20. kuruluş yıldönümü ile
ilgili selamlama ve kutlama sözleri de eksik değildi.
İkinci, Dernekte Öngörülen Reform ve Projeler üstüne Razgrad'tan şair
Mustafa Çete beyanet yaptı. O, Razgrad Bölge Kütuphanesinde dernegin
yazar ve şairlerinden kitaplarından oluşan sergi yapılmasını ve Kültür
Bakanlığına derneğin 20. kuruluş yılı münasebeti ile proje yapılmasını
istedi. Sunulan materyaller üstüne konuşma ve öneri Ali Boncuk ve
Hüseyin Manav da yaptılar.
Gelecekte Türkçe gazete çıkarılması söz konusu oldu ve Naim Bakoğlu,
Habil Kurt, Mehmet Keçici, Rüstem Azis, Hasan Üzeir'den oluşan
çalışma ekibi kuruldu.
Ayrıca geçen seneden başlatılan ve kitap olarak basılacak olan
Deliorman'ın şairlerinden şiir derlemesi üzerinde çalışmaların devam
edilmesi söz konusu oldu ve Nurten Remzi, Mustafa Çete, Emel Seyhan,
Cahide Ercan ve Cengiz Ercan'dan çalışma ekibi oluştu.
Daha sonra gündemde yer alan konu Deliorman Edebiyat Derneği
Yönetimine ilaveler idi. Eskiden seçilmiş Hasan Üzeyir, Habil Kurt,
Arzu Bayram, Mehmet Çelik ve Mehmet Keçici üyelerine Rüstem Aziz,
Nurten Remzi, Naim Bakoğlu ve Ali Boncuk seçilip ilave edildi.
Ölümünden 1 yıl geçen şair Ali Bayram için 1 dakikalik saygı duruşu
yapıldı. Devamında Habil Kurt çok değerli bir öneri sundu. Merhum
Hocamız Ali Bayram'ın bir yıl vefatının geçmesi dolayısıyla şu karar
alındı. Dulovo'nun Çernik köyünde bulunan okumaevinin adı,
ozanımızın ismini taşısın.
Nurten Remzi tarafından sunulan ve yapılması istenen çalışma da kabul
gördü. Şumnu Üniversitesi'nden Prof. Dimitır İgnatovski, Prof.
Valentina Avramova ve Doç. İvaylo Petrov tarafından hazırlanan,
Zahariy Stoyanov matbaasında 2011 yılında basılan Şumnu İli
Ansiklopedisi'nde (Шуменска област енциклопедия) Bulgaristan Türkleri
ile ilgili uydurma, gerçek olmayan bilgiler düzeltilsin, incelensin,
biriktirilsin, basılsın ve tüm Bulgaristan halkına gerçekler
anlatılsın. Deliorman Edebiyat Derneği üyelerine göre ansiklopedide
yer alan bilgilerin kaynakları doğru değil, sahtedir, çünkü geçmişte
Türklere karşı yapılan soykırım, asimilasyon, ad değişimi ve göç
döneminde bazı kişilere bu yalanlar zorla yazdırıldı, basıldı, uydurma
bilgiler bol bol ve amaçlı yayınlandı ve yayıldı , o dönemlerin
Türklere karşı Bulgar yönetimin siyasetini, negativ varlıkları
yansıttı, gündeminde olan bilgiler yalan ve uydurma oldukları artık
kanıtlandı. Naim Bakoğlu, şunları önerdi: Sofya'dan Prof. Cengiz
Hakov, Prof. İbrahim Tatarlı, İsmail Çavuşev ve İbrahim Yalımov da bu
çalışmaya davet edilsin. Nurten Remzi, "Bu konu ile ilgili gerçekler,
sadece Türk halkımızdan değil, Bulgar ve diğer azınlıklardan da
bilinmeli. Gerçek tarih, Osmanlı döneminden kalan maddi ve manevi
değerler, kişi ve olaylar sadece canı yanmış ve bu olayları yaşamış
Türk yazarlarının kitaplarında değil, Türkçe medyaların gazete, dergi,
broşür ve televizyonlarında değil, Bulgaristan ders kitaplarında ve
Bulgarca bilgi kaynaklarında da yer alırsa Türk - Bulgar arasındaki
geçmişte suni şekilde yerleştirilen ve siyasi nedenlerden dolayı
olumsuz olan duygu, düşünce ve soğukluk, yumuşar. İki halkın
arasındaki komşu ilişkileri pozitiv yönde gelişir ve bu ülkenin bütün
insanları daha huzurlu ve mutlu yaşar", dedi.
Toplantı gündemine şu önemli karar da gündeme geldi. Her dernek ve
sancakta edebiyat grupları kurulması kararı alındı. Varna Türk
Derneği Başkanı Rüstem Aziz, Nisan sonunda şiir yarışması düzenliyor
ve her üye ondan örnek alarak çalışmaya başlanması istendi.
Şumnu'da Toplantıdan sonra şiir ve müzik şöleni tertiplendi. Müzisyen
ve Saz ustaları Burgas'ın Bilka köyünden Aşık Emrullah Topçu,
Varna'dan Nejdet Ahmet, Vırbitsa'dan genç ve çok yetenekli Erkin Ferat
Ahmet, Hasan Üzeir, şarkı, türküleriyle geceye unutulmayan sanatsal
anlar yaşattı!
Bilindiği gibi Deliorman Edebiyat Derneği üyeleri bu anlamlı
toplantıdan önce 23 Nisan Bayramı ile ilgili Şumnu Kültür Evi Derneği
tarafından düzenlenen 3. Dünya Çocuklarla Güzel Genç Kalemler
Kompozisyon Yarışmasına katılan 18 yaşına kadar çocukların eserlerini
tek tek okuyup değerlendirdi.

Emel Seyhan

1 yorum